Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomsten voor de organisatie van evenementen, communicatie...
Aanbestedende dienst:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Publicatiedatum op TED:
30/05/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/09/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
Chafea/2017/AGRI/06
Meervoudige raamovereenkomsten voor de organisatie van evenementen, communicatiecampagnes en marktinformatie in derde landen en in de EU.
De aanbesteding behelst de organisatie van evenementen, communicatiecampagnes en marktinformatie in derde landen en in de EU. De voornaamste doelstelling van de opdrachten is de verlening van diensten in de context van informatieverstrekking en promotiemaatregelen met betrekking tot EU-landbouwproducten. De tenuitvoerlegging van deze maatregelen wordt beheerd door de promotie van de eenheid Landbouwproducten binnen Chafea. De raamovereenkomsten zijn evenwel van belang voor DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling en andere eenheden binnen Chafea. De secundaire doelstelling van deze opdracht is dan ook de verlening van promotie- en communicatiediensten op het gebied van gemeenschappelijk landbouwbeleid, volksgezondheid, consumentenbeleid en voedselveiligheid.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
30/05/2017 00:00
15/09/2017 23:59
26/09/2017 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Organisatie van evenementen en EU-paviljoens/-stands in derde landen
Doel van dit perceel is de verlening van diensten voor de organisatie van evenementen en EU-paviljoens/-stands in derde landen. De voornaamste activiteiten die in het kader van dit perceel moeten worden uitgevoerd, zijn: bedrijfsdelegaties op hoog niveau; seminars, workshops en andere evenementen; EU-paviljoens/-stands op handelsbeurzen in derde landen. Zie de aanbestedingsstukken voor meer details.
Perceel 2
Organisatie van evenementen en paviljoens/stands in de EU
Doel van dit perceel is de verlening van diensten voor de organisatie van evenementen en paviljoens/stands in de EU. De voornaamste activiteiten die in het kader van dit perceel moeten worden uitgevoerd, zijn: seminars, workshops en andere evenementen; studiebezoeken in de EU-lidstaten; paviljoens/stands op beurzen in de EU. Zie de aanbestedingsstukken voor meer details.
Perceel 3
Marktinformatie in derde landen
Doel van dit perceel is de verstrekking van informatie over de agrofoodmarkten van derde landen aan het EU-mkb en andere belanghebbenden uit de sector. De informatie zal voornamelijk worden verzameld in verslagen. De contractanten moeten de marktverslagen (volledig of samenvatting) voorstellen aan EC-vertegenwoordigers of tijdens georganiseerde bijeenkomsten/evenementen of via webinars. De contractanten kunnen worden gevraagd om belangrijke informatie of gegevens weer te geven in een grafische visuele voorstelling (bijv. infographics, factsheets per land, checklists of andere). Zie de aanbestedingsstukken voor meer details.
Perceel 4
Informatie-, communicatie- en marketingcampagnes of acties
De contractant moet in het kader van dit perceel diensten verlenen voor de organisatie van informatie-, communicatie- of marketingcampagnes of delen van een campagne. Zie de aanbestedingsstukken voor meer details.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 102-203727
Aankondiging van een opdracht
30/05/2017 00:00