Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Overzicht van de veiling van emissierechten en de koolstofmarkt.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
30/05/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/07/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Overzicht van de veiling van emissierechten en de koolstofmarkt.
De contractanten moeten in het kader van 3 verschillende percelen juridische, economische, financiële alsook boekhoudkundige en auditdeskundigheid verlenen aan de Commissie voor haar activiteiten die verband houden met het verzekeren van de integriteit en betrouwbaarheid van de veiling van emissierechten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten en van de koolstofmarkt door de ontwikkeling van de relevante wetgeving, de tenuitvoerlegging ervan en het toezicht erop, de ontwikkeling van procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten en contractuele regelingen. Ze moeten bovendien het tijdige en doeltreffende beheer verzekeren van problemen, incidenten en crisissituaties. Gelieve op te merken dat de voorafgaande informatie over deze aanbesteding is gepubliceerd in PB 2016/S 103-183492 van 31.5.2016 met als titel „Het bijstaan van de Commissie bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie („Veilingverordening”) en van het markttoezichtskader voor de EU-regeling voor de handel in emissierechten”.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Juridische bijstand
De raamovereenkomst voor perceel 1 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch twee keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden). De contractant(en) van deze raamovereenkomst kan/kunnen in het kader van dit perceel 1 worden gevraagd de volgende diensten te verlenen: 1) juridische bijstand voor ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en controle van de wetgeving die van toepassing is op de primaire en secundaire emissierechtenmarkt onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten; 2) juridische bijstand voor contractbeheer; 3) juridische bijstand voor de gezamenlijke aankoop van het gemeenschappelijk veilingplatform of van de veilingmonitor; 4) juridische bijstand voor het beheer van de gezamenlijke aankoopovereenkomsten; 5) coördinatie- en overhandigingstaken. Zie afdeling 2.3 van de aanbestedingsstukken voor meer informatie.
Perceel 2
Economische en financiële marktanalyse
De raamovereenkomst voor perceel 2 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch twee keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden). De contractant(en) van deze raamovereenkomst kan/kunnen in het kader van dit perceel 2 worden gevraagd de volgende diensten te verlenen: 1) economische en financiële analyse van de werking van de koolstofmarkten; 2) economisch en financieel advies voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van en het toezicht en de controle op de wetgeving die van toepassing is op de primaire en secundaire emissierechtenmarkt onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten; 3) economisch en financieel advies voor beheer van de contracten; 4) economisch en financieel advies en steun voor de aankoop van het gemeenschappelijk veilingplatform of van de veilingmonitor; 5) economisch en financieel advies voor het beheer van de gezamenlijke aankoopovereenkomsten; 6) coördinatie- en overhandigingstaken. Zie afdeling 2.3 van de aanbestedingsstukken voor meer informatie.
Perceel 3
Diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits
De raamovereenkomst voor perceel 3 heeft een initiële looptijd van 24 maanden en wordt automatisch twee keer verlengd (met een maximale totale looptijd van 72 maanden). De contractant(en) van deze raamovereenkomst kan/kunnen in het kader van dit perceel 3 worden gevraagd de volgende diensten te verlenen: 1) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits voor de tenuitvoerlegging van de Veilingverordening, met inbegrip van audit van naleving van de tenuitvoerlegging van de Veilingverordening door de veilingplatformen; 2) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van en het toezicht en de controle op de EU-wetgeving inzake financiële markten die van toepassing is op de primaire en secondaire markt in emissierechten; 3) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits voor procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten voor de benaming van het gemeenschappelijke veilingplatform en de veilingmonitor, met inbegrip van bijstand bij de bepaling van de financiële vereisten en van de kostenstructuur alsook bij de beoordeling van de financiële toestand van gegadigden of inschrijvers; 4) diensten op boekhoudkundig gebied en bij audits met betrekking tot de contracten met het gemeenschappelijk veilingplatform en de veilingmonitor, met inbegrip van de operationele audit van de verstrekking van de diensten in het kader van deze contracten en audit voor de bepaling van de kosten, variatie van kosten en de raming van de gerelateerde prijsherziening onder deze contracten; 5) overhandigingstaken. Zie afdeling 2.3 van de aanbestedingsstukken voor meer informatie.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 102-203754
Aankondiging van een opdracht
30/05/2017 00:00