Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
„Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”:...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publicatiedatum op TED:
03/06/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/08/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
JRC/SVQ/2017/B.5/0020/OC.
„Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”: perceel 1: „harde vloer- en wandproducten”; perceel 2: „producten van verwerkt paper”; perceel 3: „producten van bedrukt papier”.
De doelstelling van de opdracht is het verlenen van bijstand aan het JRC te Sevilla met productspecifieke deskundigheid en levenscyclusbeoordelingscapaciteiten ter ondersteuning van de herziening van de bestaande criteria inzake de EU-milieukeur, zoals vastgesteld in Beschikking van de Commissie van 9.7.2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor harde vloer- en wandbekledingen (2009/607/EC), Beschikking van de Commissie van 2.5.2014 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor producten van verwerkt papier (2014/256/EU) en Besluit van de Commissie van 16.8.2012 tot tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bedrukt papier (2012/481/EU) voor de productgroep in kwestie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
03/06/2017 00:00
21/08/2017 23:59
29/08/2017 12:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Harde vloer- en wandproducten
„Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”: perceel 1: „harde vloer- en wandproducten”; perceel 2: „producten van verwerkt paper”; perceel 3: „producten van bedrukt papier”.
Perceel 2
Producten van verwerkt paper
„Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”: perceel 1: „harde vloer- en wandproducten”; perceel 2: „producten van verwerkt paper”; perceel 3: „producten van bedrukt papier”.
Perceel 3
Producten van bedrukt papier
„Technische bijstand bij de herziening van de criteria inzake de EU-milieukeur”: perceel 1: „harde vloer- en wandproducten”; perceel 2: „producten van verwerkt paper”; perceel 3: „producten van bedrukt papier”.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 115-230960
Rectificatie
17/06/2017 00:00
2017/S 106-211423
Aankondiging van een opdracht
03/06/2017 00:00