Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Modellerings- en simulatiemethodologieën voor het Modsimmet-onderzoek inzake coa...
Aanbestedende dienst:
European Defence Agency (EDA)
Publicatiedatum op TED:
22/06/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/09/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
17.CAT.OP.032.
Modellerings- en simulatiemethodologieën voor het Modsimmet-onderzoek inzake coalitieoperaties.
De doelstelling van dit onderzoek is de analyse van de toepassing van data-farming en oorlogsscenario's ondersteund door kunstmatige intelligentie, toegepast op onderzoek inzake coalitieoperaties. Daarnaast moet er een beter inzicht worden verkregen in het toenemend belang van deze toepassing. De dynamische interactie tussen bevriende, vijandelijke en andere troepen als cruciaal element van C2-vertegenwoordiging moet met behulp van deze methodologieën worden onderzocht. De toepassing moet goed worden begrepen en geanalyseerd teneinde de operationele beleidsmakers te helpen om grote hoeveelheden informatie met betrekking tot complexe situaties, met verscheidene onderlinge afhankelijkheden en met een toenemend aantal parameters die moeilijk te verwerken zijn zonder de hulp van specifieke methodologieën snel te onderzoeken en te evalueren.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
22/06/2017 00:00
27/09/2017 16:00
28/09/2017 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 118-236096
Aankondiging van een opdracht
22/06/2017 00:00