Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
„Aankoop van radiometrische uitrusting - percelen 1–7”.
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publicatiedatum op TED:
31/10/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/12/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
JRC/IPR/2017/G.III.9/0068/OC.
„Aankoop van radiometrische uitrusting - percelen 1–7”.
Aankoop van nieuwe radiometrische uitrusting voor bescherming tegen stralingseffecten en laboratoriumdiensten — percelen 1–7.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
31/10/2017 00:00
11/12/2017 16:00
14/12/2017 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor digitale analyse — perceel 1
Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor digitale analyse.
Perceel 2
Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor stralingsdetectie in het WBC-laboratorium — perceel 2
Gammastralingsscintillatiedetectiesysteem — Na1.
Perceel 3
Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor stralingsdetectie in het WBC-laboratorium — perceel 3
Detectiesysteem voor kosmische straling – veto.
Perceel 4
Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor stralingsdetectie in het WBC-laboratorium — perceel 4
Detectiesysteem voor gammastraling met sterk geconcentreerd germanium — Ge1.
Perceel 5
Levering en installatie van loodschild van zeer laag niveau — perceel 5
Levering en installatie van loodschild van zeer laag niveau voor de germaniumdetector voor gammaspectronomie voor de standplaats van het laboratorium voor radioactiviteitsmetingen.
Perceel 6
Levering en installatie van een controlesysteem voor gammaspectronomie — perceel 6
Levering en installatie van een controlesysteem voor gammaspectronomie voor de karakterisering van niet- en lichtverontreinigd materiaal.
Perceel 7
Levering en installatie van een automatische proportioneletellersysteem voor alfa-/betagas — perceel 7
Levering en installatie van een automatische proportioneletellersysteem voor alfa-/betagas op de standplaats van het laboratorium voor radioactiviteitsmetingen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 237-491727
Rectificatie
09/12/2017 00:00
2017/S 209-432052
Aankondiging van een opdracht
31/10/2017 00:00