Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Consultancydiensten met het oog op de verbetering van de efficiëntie en doeltref...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
05/07/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/08/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/CORSER/2017/03.
Consultancydiensten met het oog op de verbetering van de efficiëntie en doeltreffendheid van EFSA-faciliteitenbeheerprocessen.
De voornaamste doelstelling van onderhavige aanbestedingsprocedure is de selectie van een groep adviseurs die EFSA kunnen bijstaan bij het behalen van strategische doelstelling nummer 5 „Een klimaat en cultuur scheppen die de waarden van EFSA weerspiegelen”. Strategische doelstelling nummer 5 is met name gericht op de versterking van de prestatie en kwaliteitsoriëntatie via de volledige opstelling van een controlefunctie voor bedrijfsactiviteiten en het stroomlijnen van de controlerende initiatieven van EFSA (met inbegrip van risicobeheer, interne controle, kwaliteitsbeheer) waarbij continue verbetering wordt ondersteund.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
05/07/2017 00:00
21/08/2017 14:30
28/08/2017 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 126-255693
Aankondiging van een opdracht
05/07/2017 00:00