Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek ter ondersteuning van de Refit-evaluatie van Richtlijn 2001/42/EG van h...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
06/07/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/08/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.E.1/ETU/2017/0016.
Onderzoek ter ondersteuning van de Refit-evaluatie van Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's...
De algemene doelstelling van deze opdracht is het ondersteunen van de Europese Commissie bij de Refit-evaluatie van de richtlijn voor strategische milieubeoordeling (SEA). De inschrijver moet voor de uitvoering van de evaluatie bewijsstukken verzamelen, beoordelen en samenvatten. Bij dit onderzoek moet de evaluatie worden uitgevoerd op basis van de beoordeling van de volgende categorieën: doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie en samenhang, evenals de toegevoegde waarde van de EU. Als sleutelelement van dit onderzoek moet de geselecteerde inschrijver gegevens verzamelen en evalueren over: i) de toepassing van de volledige SEA-richtlijn in alle EU-lidstaten, met inbegrip van de relatie ervan met internationale verslagen; ii) de tenuitvoerleggingssituatie in verschillende lidstaten; iii) in welke mate de SEA-richtlijn heeft bijgedragen tot de integratie van milieukwesties in het plannings-, opstellings- en aannemingsproces.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
06/07/2017 00:00
31/08/2017 16:00
14/09/2017 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 127-258353
Aankondiging van een opdracht
06/07/2017 00:00