Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar uitvoerbaarheidskwesties in verband met de tenuitvoerlegging van ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
11/08/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/09/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
637/PP/GRO/IMA/17/1131/9616.
Onderzoek naar uitvoerbaarheidskwesties in verband met de tenuitvoerlegging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde informatie met betrekking tot respons in...
De doelstellingen van dit onderzoek zijn: i) het analyseren van de uitvoerbaarheid van sommige bepalingen van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Verordening (EU) 2017/542 van de Commissie betreffende geharmoniseerde informatie in verband met de gezondheid, met het oog op respons in noodgevallen, hierna „bijlage VIII”) met betrekking tot bepaalde sectoren met complexe materiaalinput en toevoerketens; en ii) het onderzoeken en voorstellen van opties om de uitvoerbaarheidskwesties die worden opgeworpen door sommige belanghebbenden, indien bevestigd, aan te pakken, met behoud van de nodige informatie voor aangewezen instanties/antigifcentra voor de uitvoering van hun taken in overeenstemming met artikel 45 van de CLP-verordening.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
Hoofdacties
11/08/2017 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
21/09/2017 16:00
26/09/2017 11:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 153-316351 Aankondiging van een opdracht 11/08/2017 00:00