Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
In-vitroverteerbaarheid van eiwitten.
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
26/07/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/10/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/GMO/2017/01.
In-vitroverteerbaarheid van eiwitten.
Met deze aanbesteding wordt beoogd de ontwikkeling van het protocol en de productie van experimentele gegevens uit te besteden voor de verbetering van de klassieke in-vitrotests inzake de afbraak van eiwitten, overeenkomstig de beginselen als beschreven in de aanvullende richtsnoeren van het ggo-panel van de EFSA van 2017 en bijlage B daarbij. Deze gegevens zullen door het ggo-panel van de EFSA worden gebruikt om de toegevoegde waarde ervan voor de allergeniciteitsbeoordeling van de voorgestelde wijzigingen te bespreken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
26/07/2017 00:00
04/10/2017 23:59
Niet van toepassing
12/10/2017 14:30
13/10/2017 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 168-344853 Rectificatie 02/09/2017 00:00
2017/S 141-289049 Aankondiging van een opdracht 26/07/2017 00:00