Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Netwerk van deskundigen inzake mobiliteit binnen de EU - vrij verkeer van werkne...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publicatiedatum op TED:
16/08/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/09/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
VT/2017/012.
Netwerk van deskundigen inzake mobiliteit binnen de EU - vrij verkeer van werknemers en coördinatie van sociale zekerheid.
Vrijheid van verkeer van werknemers is een fundamenteel recht dat aan de burgers van de Unie is toegekend door artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In het belang van het vrije verkeer van werknemers worden tevens nationale socialezekerheidsstelsels krachtens artikel 48 VWEU gecoördineerd door EU-rechtsinstrumenten. De doelstelling van de EU-coördinatie van sociale zekerheid is waarborgen dat personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen hun socialezekerheidsrechten niet verliezen. Deze doelstelling kan enkel worden gerealiseerd indien de EU-coördinatiebepalingen geschikt zijn voor en in lijn zijn met de economische en sociale ontwikkelingen in de nationale socialezekerheidswetgevingen die zij coördineren. Zie de aanbestedingsstukken voor meer details.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
16/08/2017 00:00
15/09/2017 17:00
28/09/2017 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Verstrekking van juridische deskundigheid op het gebied van vrij verkeer van werknemers en coördinatie van sociale zekerheid en verspreiding van kennis op dit gebied.
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Perceel 2
Samenstelling en analyse van gegevens op EU- en nationaal niveau
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 163-335373
Rectificatie
26/08/2017 00:00
2017/S 155-321208
Aankondiging van een opdracht
16/08/2017 00:00