Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Intercomsysteem, meet- en monitoringuitrusting voor omroeptoepassingen.
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publicatiedatum op TED:
22/08/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/10/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
COMM/DG/AWD/2017/742.
Intercomsysteem, meet- en monitoringuitrusting voor omroeptoepassingen.
De afdeling Audiovisuele Media van het Europees Parlement is van plan een openbare opdracht te gunnen voor de levering en installatie van een intercomsysteem, alsook meet- en monitoringuitrusting voor omroeptoepassingen en de verlening van aanverwante diensten in Straatsburg en Brussel. De opdracht is verdeeld in 2 afzonderlijke percelen: — perceel 1: intercomuitrusting, — perceel 2: meet- en monitoringuitrusting. De audiovisuele dienst wenst de audiovisuele faciliteiten in Straatsburg en Brussel te vernieuwen om de volgende doelstellingen te verwezenlijken: — vervangen van de 17 jaar oude infrastructuur in Straatsburg door nieuwe technologie, — anticiperen op de technische en operationele evolutie in de EP-gebouwen in Brussel, — mogelijk maken van de productie van hdtv-signalen, — mogelijk maken van de overgang naar IP voor omroeptoepassingen, — voldoen aan de toenemende behoeften van mediaprofessionals, — aankopen van gecentraliseerde uitrusting zoals intercom, meetuitrusting en monitoringtoestellen voor beide vestigingen.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
22/08/2017 00:00
09/10/2017 12:00
17/10/2017 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Intercomsysteem
Doel van dit perceel is de levering van een intercomsysteem en een nieuwe audio-overdrachtinfrastructuur. Het Europees Parlement wenst de audio-infrastructuur te vernieuwen en indien mogelijk een intercom aan te kopen op een eengemaakt overdrachtnetwerk dat tevens audiosignalen van omroepkwaliteit kan overdragen. Het Europees Parlement is van plan om de intercomarchitectuur in 3 fasen te ontwikkelen: — de eerste fase is de inwerkingstelling van een standaardintercomsysteem bestaande uit intercommatrixen en -panelen in Straatsburg, — de tweede fase is de toevoeging van onderlinge verbinding en een nieuwe intercominfrastructuur aan de vestiging in Brussel, — de derde fase is een migratie van het standaardintercomsysteem naar een volledig IP-systeem dat gebruikmaakt van de AES67-norm voor overdracht en mogelijk SMPTE 2110-compatibiliteit.
Perceel 2
Meet- en monitoringuitrusting
Doel van dit perceel is de aankoop van audiovisuele meet- en monitoringuitrusting voor omroeptoepassingen om: — de kwaliteit en geldigheid van high definition digitale videosignalen, digitale audiosignalen en IP-streams te meten, — synchronisatiesignalen voor omroepfaciliteiten te genereren, — signalen op professionele en consumentenomroepschermen weer te geven.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 159-328158
Aankondiging van een opdracht
22/08/2017 00:00