Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bijstand bij de tenuitvoerlegging van de EU-houtverordening.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
05/06/2013
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
24/07/2013
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Bijstand bij de tenuitvoerlegging van de EU-houtverordening.
Het beleid van de Europese Unie ter bestrijding van de illegale houtkap en de bijbehorende handel werd in 2003 vastgelegd in het FLEGT-actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw. Dit actieplan stelde een pakket maatregelen voor ter ondersteuning van internationale inspanningen om het probleem aan te pakken. In het kader van de tenuitvoerlegging van het actieplan heeft de EU onderhandelingen gevoerd over vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met houtproducerende landen (partnerlanden) die de partijen juridisch verplichten een vergunningenstelsel in te voeren en de handel in hout en de houtproducten waarop de overeenkomsten betrekking hebben, te reguleren.Gezien de grote omvang en het dringende karakter van het probleem was het noodzakelijk het FLEGT-actieplan aan te vullen en te versterken met bijkomende maatregelen. Hiertoe werd Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20.10.2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (de EU-houtverordening) goedgekeurd en trad deze in werking op 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmDe Verordening geldt voor een groot aantal houtproducten vermeld in haar bijlage volgens de nomenclatuur van het Douanewetboek van de EU. De Verordening trad op 3.3.2013 in werking om de EU-ondernemers, houtproducenten en lidstaten, alsook de handelspartners, de tijd te geven om zich voor te bereiden. Tegen juni 2012 werden door de Commissie noodzakelijke niet-wetgevende besluiten goedgekeurd: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 van de Commissie en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van de Commissie. In 2013 stelde de Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, een leidraad op betreffende de EU-houtverordening waarin specifieke aspecten van de Verordening worden verduidelijkt.Hoewel de Verordeningen rechtstreeks bindend zijn voor de hele EU, moeten de lidstaten bepaalde specifieke maatregelen nemen en zijn ze verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en handhaving ervan.De doelstelling van de opdracht is:1. ondersteunen van de Europese Commissie bij de beoordeling van toepassingen voor controleorganisaties;2. ondersteunen van de Europese Commissie bij de controle van de tenuitvoerlegging en de handhaving van de EU-houtverordening, zoals hierboven beschreven;3. verstrekken van input aan de Europese Commissie met betrekking tot de punten 1 en 2 hierboven, voor gebruik in de geplande evaluatie van de Verordening in 2015.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
05/06/2013 00:00
Niet van toepassing
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2013/S 107-182396 Aankondiging van een opdracht 05/06/2013 00:00