Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ondersteuningsdiensten voor kennisafleiding bij deskundigen.
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
04/08/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/10/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/AMU/2017/01.
Ondersteuningsdiensten voor kennisafleiding bij deskundigen.
De EFSA heeft vastgesteld dat zij herhaaldelijk behoefte heeft aan diensten voor kennisafleiding bij deskundigen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de voorbereidende/faciliterende panels en werkgroepen van de EFSA en/of de oefeningen voor kennisafleiding bij deskundigen op verschillende werkgebieden van de EFSA, zoals de risicobeoordeling van chemicaliën, microbiële organismen, het milieu, de menselijke voeding, de dierengezondheid en het dierenwelzijn alsook de risicobeoordeling van de plantengezondheid.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
04/08/2017 00:00
16/10/2017 14:30
17/10/2017 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 148-305760
Aankondiging van een opdracht
04/08/2017 00:00