Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Analyse ter ondersteuning van de praktische tenuitvoerlegging van de artikelen 8...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
13/09/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/10/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/D3/2017-209-2.
Analyse ter ondersteuning van de praktische tenuitvoerlegging van de artikelen 8 bis tot en met 8 quater van Richtlijn 2014/87/Euratom van de Raad.
Dit project maakt deel uit van de activiteiten van de Commissie ter ondersteuning van de EU-lidstaten, bevoegde regelgevende autoriteiten en licentiehouders bij de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de artikelen 8 bis tot en met 8 quater van Richtlijn 2014/87/Euratom van de Raad door de vergemakkelijking van het delen van ervaringen en om een meer consistente en ambitieuze tenuitvoerlegging van deze bepalingen op EU-niveau te bevorderen. Daartoe werkt de Commissie reeds samen met de lidstaten en bevoegde regelgevende autoriteiten (met name via Ensreg) om nationale benaderingen te bespreken en om verdere werkzaamheden te identificeren ter ondersteuning van meer convergentie bij de tenuitvoerlegging van de doelstelling voor de nucleaire veiligheid. Dit project vormt een aanvulling op de activiteiten met Ensreg en is ontworpen voor de verstrekking van informatie over en de identificatie van toekomstige werkgebieden en prioriteiten van de Europese Commissie binnen deze context.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
13/09/2017 00:00
17/10/2017 23:59
27/10/2017 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 175-357697
Aankondiging van een opdracht
13/09/2017 00:00