Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verzekering van personele middelen en verlening van medische bijstand ten behoev...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
08/09/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/10/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
MHA-1414.
Verzekering van personele middelen en verlening van medische bijstand ten behoeve van de EIB-groep.
De EIB-groep (de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds) wil dienstverleners selecteren om enerzijds te zorgen voor groepsverzekeringsdekking in een aantal risicocategorieën ten behoeve van het personeel van de EIB-groep en anderzijds te voorzien in medische bijstand en repatriëring voor personeelsleden en afhankelijke personen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
08/09/2017 00:00
10/10/2017 23:59
13/10/2017 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Verzekering van medische kosten bij beroepsziekte of een ongeval op het werk; uitkeringen voor overlijden of handicap als gevolg van een ongeval of een beroepsziekte
De EIB-groep wil een persoonlijke verzekering voor en namens haar personeel en andere begunstigden afsluiten, als beschreven in de aanbestedingsstukken, om (beroeps)ongevallen en beroepsziekten te dekken die zich waar ook ter wereld voordoen.
Perceel 2
Uitkeringen bij natuurlijk overlijden
Als onderdeel van haar collectieve verzekeringsovereenkomst wil de EIB-groep haar personeelsleden uitkeringen aanbieden bij natuurlijk overlijden. Overlijdensgevallen als gevolg van zelfmoord moeten ook worden gedekt.
Perceel 3
Medische bijstand en repatriëring voor personeelsleden en afhankelijke personen
De dienst bestaat uit medische begeleiding, medische hulp en organisatie van repatriëring in alle situaties, met uitzondering van een personeelslid dat en/of een van hem afhankelijk persoon die op missie is voor de EIB-groep.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 172-351641
Aankondiging van een opdracht
08/09/2017 00:00