Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor de levering van draagbare uitrusting voor grensbewaking en...
Aanbestedende dienst:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publicatiedatum op TED:
21/09/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/10/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
Frontex/OP/796/2017/AH.
Raamovereenkomst voor de levering van draagbare uitrusting voor grensbewaking en grenscontroles.
De aanbesteding is opgesplitst in 5 percelen per uitrustingstype: perceel 1: draagbare thermische camera's; perceel 2: nachtzichtkijkers; perceel 3: nachtzichtverrekijkers; perceel 4: koolstofdioxidedetectoren (CO2-detectoren); perceel 5: hartslagdetectoren (HBD's).
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
21/09/2017 00:00
23/10/2017 23:59
30/10/2017 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Draagbare thermische camera's
— De vereiste thermische camera's zijn draagbare, ongekoelde stereoscopische thermische imagers die worden gebruikt om een beeld te genereren dat door de gebruiker met 2 ogen wordt gezien. — De camera's moeten bewaking op middellange afstanden mogelijk maken tijdens patrouilles te voet of per voertuig in Europese klimatologische omstandigheden. — De camera's moeten in een set worden geleverd: camerakast, 2 sets van batterijen, accuvoeding, onderhouds-/reinigingsset, transportkoffer. — De thermische camera's moeten licht zijn en een ergonomisch ontwerp hebben om draagbaar te zijn. — Naar schatting nemen de werkzaamheden tijdens de garantieperiode 4 uur per dag in beslag.
Perceel 2
Nachtzichtkijkers
— De vereiste nachtzichtapparatuur betreft monoculaire nachtzichtkijkers met een breed gezichtsveld van meer dan 38º, een enkel optisch objectief, een enkele beeldversterker, maar 2 oculairs. De kijkers moeten bewaking op korte afstanden mogelijk maken tijdens patrouilles te voet of per voertuig in Europese klimatologische omstandigheden. — De nachtzichtkijker moet een hoogwaardig beeld van de omgeving opleveren in kenmerkende nachtelijke omstandigheden in de EU dat vergelijkbaar is met de beeldkwaliteit als overdag waar te nemen met het blote oog. — De nachtzichtkijker moet beschikken over ingebouwde beeldversterkerbuizen van standaard mechanische afmetingen en standaard elektrische voeding. Buizen van niet-standaardafmetingen of met niet-standaardspanning worden niet aanvaard. — De nachtzichtkijker moet licht zijn en een ergonomisch ontwerp hebben, en aan het hoofd kunnen worden bevestigd. Een gezichtsmasker is vereist.
Perceel 3
Nachtzichtverrekijkers
— De vereiste nachtzichtverrekijkers moeten monoculaire nachtzichtapparaten zijn met een enkel optisch objectief, een enkele beeldversterker, maar 2 oculairs. De verrekijkers moeten bewaking op korte tot middellange afstanden mogelijk maken tijdens patrouilles te voet of per voertuig in Europese klimatologische omstandigheden. — De nachtzichtverrekijkers moeten een hoogwaardig beeld van de omgeving opleveren in kenmerkende nachtelijke omstandigheden in de EU dat vergelijkbaar is met de beeldkwaliteit als overdag waar te nemen met het blote oog. — De nachtzichtverrekijkers moeten vervaardigd worden met beeldversterkerbuizen van standaard mechanische afmetingen en standaard elektrische voeding. Buizen van niet-standaardafmetingen of met niet-standaardspanning worden niet aanvaard. — De nachtzichtverrekijker moet licht zijn en een ergonomisch ontwerp hebben, en aan het hoofd kunnen worden bevestigd. — Vrijwel alle technische, functionele en milieubeschermingseisen voor de nachtzichtkijkers zijn van toepassing voor de verrekijkers. Daarnaast is de inschrijver voor de set nachtzichtkijkers verplicht in de transportkoffer een aanvullend objectief te leveren dat 3x vergroot. — Het objectief dat 3x vergroot, moet in een veldsituatie snel en eenvoudig aan de kast van de nachtzichtkijker kunnen worden bevestigd. — Het apparaat, inclusief het aangehechte objectief, moet voldoen aan de milieubeschermingseisen als vastgesteld in punt 5.3.5 van dit document.
Perceel 4
Koolstofdioxidedetectoren (CO2-detectoren)
De koolstofdioxidedetectoren (CO2-detectoren) moeten worden gebruikt voor het meten van de bestaande CO2-concentratie in een gesloten volume voor het opsporen van personen die zich schuilhouden in beperkte ruimtes zoals trailers, kamers en voertuigen (monitoring van de CO2-concentratie door mensen uitgeademde lucht). De koolstofdioxidedetectorset bevat de volgende accessoires: — duurzame transportkoffer, — draagriem, — rubberen schokbeschermingshoes, — set van audiokoptelefoons, — autolaadkabel (enkel 12 V/gelijkstroom), — adapter (220 V/wisselstroom), — infraroodcomputerinterface en gegevensoverdrachtskabel, — PM-COM-software voor het bekijken van opgeslagen gegevens, met inbegrip van cd, — bemonsteringssonde (slang): mogelijke varianten: a) onbuigzame stang met connector of b) slang beschermd door onbuigzame afneembare segmenten (de segmenten moeten een schroefdraad hebben om te voorkomen dat ze tijdens het gebruik loskomen of blokkeren); lengte: minimaal 1,5 m, — filter met stof- en waterslang, — leesstandaard en montageclip, — ijkings-/bemonsteringsadapter.
Perceel 5
Hartslagdetectoren
De hartslagdetector moet ervoor zorgen dat mensen die zich schuilhouden in stilstaande voertuigen (ongeacht het tonnage daarvan) precies kunnen worden opgespoord in de omstandigheden van een grensovergang waarbij de voortdurende aanwezigheid van voertuigen (trillingen van de bodem door passerende voertuigen) de werking en precisie van de door de hartslagdetector gegenereerde resultaten niet mag beïnvloeden. De hartslagdetectorset (het systeem) bevat: — extra robuust gemaakte laptops (bestand tegen mechanische schokken), met vooraf geïnstalleerde gespecialiseerde toepassingen (software voor hartslagdetectie) met aanraakscherm in kleur met een minimale diagonale afmeting van 12 inch, — transportkoffer en oplaadkabel voor laptop, — systeemsensoren (beschermd tegen milieufactoren — vorst, regen, hagel enz.) en aanverwante accessoires voor montage op metalen of kunststof onderdelen van het voertuig, — bijbehorende kabels, 2 USB-aansluitingen en geschikte koppelingen voor 4 sensoren (met inbegrip van een sensorcontrolemodule, waar nodig), alsook een mogelijkheid om een toetsenbord en muis aan te sluiten, — apparaat voor oplaadbare accu's, — transportkoffer voor het systeem met afzonderlijke vakken voor het opslaan en vervoeren van systeemonderdelen. De transportkoffer moet schok- en vochtbestendig zijn en groot genoeg voor het opslaan van de hartslagset en alle onderdelen ervan, — volledige documentatie en gebruikshandleidingen, digitaal en in gedrukte vorm, ten minste in het Engels, — 4 trillingssensoren (seismische sensoren) en 1 extra reservesensor: • minimaal IP 54-bescherming, • waterdichte elektrische koppelingen (minimaal IP 5 voor bescherming tegen water), • sensor — computerkoppelkabels die geschikt zijn voor buitenwerk. Minimaal 15 meter lang.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 181-369932
Aankondiging van een opdracht
21/09/2017 00:00