Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Deskundigendiensten door controlegeneesheren bij de afwikkelingsbureaus voor het...
Aanbestedende dienst:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Publicatiedatum op TED:
05/10/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/11/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
PMO.03/PO/2017/044.
Deskundigendiensten door controlegeneesheren bij de afwikkelingsbureaus voor het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie in Ispra en Luxemburg.
De statutaire ambtenaren en medewerkers van de Europese Unie (en onder bepaalde voorwaarden hun gezinsleden) genieten van rechtswege van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV), dat de medische kosten voor de meeste ingrepen en behandelingen voor 80-85 % vergoedt (met inachtneming van bepaalde maxima). Bij de uitvoering van zijn mandaat doet het RSZV indien nodig een beroep op het advies van controlegeneesheren. Onderhavige opdracht beoogt de terbeschikkingstelling aan het afwikkelingsbureau voor het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (GSZV) van de Europese Unie in Luxemburg en Ispra van dienstverleners of combinaties van individuele dienstverleners die zijn gespecialiseerd op het gebied van deskundigendiensten door controlegeneesheren. — Perceel 1: afwikkelingsbureau te Ispra. — Perceel 2: afwikkelingsbureau te Luxemburg.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
05/10/2017 00:00
14/11/2017 23:59
21/11/2017 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Deskundigendiensten door controlegeneesheren in Ispra
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Perceel 2
Deskundigendiensten door controlegeneesheren in Luxemburg
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 191-390542
Aankondiging van een opdracht
05/10/2017 00:00