Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
10 jaar later: de balans opmaken en de gevolgen beoordelen van het gebruik van i...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Publicatiedatum op TED:
21/06/2013
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
13/09/2013
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
MARKT/2013/039/F.
10 jaar later: de balans opmaken en de gevolgen beoordelen van het gebruik van internationale financiële verslagleggingsnormen in de EU.
De opdracht betreft het verstrekken van een algemene analyse aan de Europese Commissie van de gevolgen van het gebruik gedurende 8 jaar van internationale standaarden voor financiële verslaglegging in de EU voor de opstellers en gebruikers van jaarrekeningen in de privésector. Het onderzoek omvat een algemene beoordeling van de vraag of Verordening 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (de „IAS-Verordening”) haar oorspronkelijke tweeledige doelstelling heeft behaald, die bestaat uit het zorgen voor een hoge mate van transparantie en vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen van Europese bedrijven en de waarborging van de doeltreffende werking van de markt, in vergelijking met de situatie vóór de tenuitvoerlegging van de internationale standaarden voor financiële verslaglegging in 2005. Het omvat tevens een kosten-batenanalyse, alsook een beoordeling en een analyse van de voor- en nadelen die de IAS-Verordening met zich mee heeft gebracht voor verschillende groepen belanghebbenden.Het onderzoek levert een bijdrage aan de doelstelling van DG MARKT inzake de evaluatie van de IAS-Verordening en de beoordeling of de tenuitvoerlegging van de internationale standaarden voor financiële verslaglegging in de EU de verwachte voordelen heeft opgeleverd. Het moet bepalen of de oorspronkelijke doelstellingen van de IAS-Verordening nog steeds toepasselijk zijn en indien nodig punten aanduiden die voor verbetering vatbaar zijn.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
21/06/2013 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
13/09/2013 23:59
26/09/2013 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2013/S 119-202159 Aankondiging van een opdracht 21/06/2013 00:00