Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Enkelvoudige raamovereenkomst voor bijstand en technische ondersteuning bij de e...
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
26/10/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/12/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/LIFE/2017/028.
Enkelvoudige raamovereenkomst voor bijstand en technische ondersteuning bij de evaluatie van LIFE-voorstellen.
Het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen schrijft deze oproep tot het indienen van inschrijvingen uit met het oog op het sluiten van een enkelvoudige raamovereenkomst voor de verlening van bijstand bij de evaluatie van subsidievoorstellen die zijn ingediend in het kader van het LIFE-programma van de Europese Unie. De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de technische specificaties (sectie 1.4).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/EASME
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
26/10/2017
07/12/2017
Niet van toepassing
12/12/2017
19/12/2017 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 206-424389 Aankondiging van een opdracht 26/10/2017