Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische bijstandsdiensten voor het beoordelen van het energiebesparingspotent...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
07/11/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/12/2017
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/C3/2017-420-423.
Technische bijstandsdiensten voor het beoordelen van het energiebesparingspotentieel op nationaal en Europees niveau.
De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het analyseren en uitvoerig kwantitatief beoordelen van het potentieel en van de mogelijkheden voor energiebesparing binnen verschillende sectoren, voor de EU als geheel en op het niveau van de lidstaten, om vast te stellen hoe deze het beste kunnen worden aangepakt met inachtneming van de beleidsdoelstellingen van de EU op het gebied van energie en klimaat voor 2030, met delen daarvan tot 2050. De algemene doelstelling is dan ook het verstrekken van technische informatie aan nationale beleidsmakers en de Europese Commissie, om de besluitvorming beter te kunnen richten op het vaststellen van die maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie waarmee de grootste besparingen op kosteneffectieve wijze kunnen worden behaald en die het meest zijn aangepast aan nationale omstandigheden. De contractant moet ook gebieden vaststellen waarvoor verdere beoordelingen nodig zullen zijn. In de beoordeling moet zowel rekening worden gehouden met bestaande als voor 2020 en 2030 geplande beleidslijnen en programma's. Nationale actieplannen voor energie-efficiëntie en bouwstrategieën voor de lange termijn evenals de bestaande geïntegreerde (ontwerp)plannen voor 2030, voor zover zij beschikbaar zijn, zijn daarom essentiële onderdelen van een dergelijke beoordeling.
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
07/11/2017 00:00
18/12/2017 16:00
20/12/2017 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 213-441743 Aankondiging van een opdracht 07/11/2017 00:00