Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Adviesdiensten voor de sectoren stedelijke ontwikkeling, water en vast afval.
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
24/10/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/02/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
PC-1426.
Adviesdiensten voor de sectoren stedelijke ontwikkeling, water en vast afval.
De EIB schrijft een oproep tot inschrijving (niet-openbare procedure) uit met het oog op het sluiten van raamovereenkomsten met dienstverleners in de sectoren stedelijke ontwikkeling, water en vast afval in alle landen waar de Bank actief is, voor de verlening van bijstand aan de projecten van de Bank (met name die van de afdelingen stedelijke ontwikkeling en waterbeheer).
Diensten
Niet openbaar
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
24/10/2017 00:00
12/02/2018 23:59
Niet van toepassing
26/02/2018 23:59
27/11/2017 23:59
28/02/2018 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Stedelijke ontwikkeling Perceel 1 — stedelijke ontwikkeling: 1. stadsvernieuwing (in een brede, multisectorale zin); 2. sociale huisvesting; 3. toerisme; 4. kringloopeconomie.
Perceel 2 Water en vast afval Perceel 2 — water en vast afval: 5. waterbronnen en watervoorziening; 6. afvalwaterbeheer met inbegrip van hergebruik; 7. overstromingsbeheer en hydrologie; 8. beheer van vast afval (huishoudelijk afval, gevaarlijk afval).
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 204-419849 Aankondiging van een opdracht 24/10/2017 00:00