Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Periodieke en reglementaire controles van de installaties in de gebouwen van het...
Aanbestedende dienst:
Council of the European Union
Publicatiedatum op TED:
31/10/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/01/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
UCA 17/060.
Periodieke en reglementaire controles van de installaties in de gebouwen van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.
In de Belgische wetgeving worden verplichte periodieke controles opgelegd op verschillende technische installaties (elektrische installaties en andere uitrusting). Het voorwerp van deze aanbesteding is het opstellen van een raamovereenkomst voor een periode van 2 jaar, die tweemaal met een periode van 1 jaar kan worden verlengd, voor periodieke en reglementaire controles van de elektrische en technische installaties in de gebouwen van het secretariaat in Brussel, evenals controles op aanvraag en laboratoriumanalyses van de in de gebouwen genomen monsters.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
31/10/2017 00:00
15/01/2018 16:00
19/01/2018 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Controle van de elektrische installaties
Uitvoering van verplichte en niet-verplichte periodieke en reglementaire controles van de elektrische installaties van alle gebouwen die worden gebruikt door het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in België. De elektrische installaties die deel uitmaken van onderhavig perceel worden beschouwd als niet-huishoudelijk (huishoudelijke elektrische installaties worden gedefinieerd in artikel 1 van het ministerieel besluit van 10.3.1981).
Perceel 2
Andere controles
Uitvoering van alle andere periodieke en reglementaire controles, alsook monsternemingen, controles en analyses van materialen, lucht of water in het laboratorium op monsternemingen die zijn uitgevoerd in gebouwen die worden gebruikt door het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in België.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 227-472194
Rectificatie
25/11/2017 00:00
2017/S 209-432049
Aankondiging van een opdracht
31/10/2017 00:00