Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderhoud en update van de EU-waarnemingspost voor de bouwsector.
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
30/11/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/01/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2017/032.
Onderhoud en update van de EU-waarnemingspost voor de bouwsector.
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure om een dienstenovereenkomst te sluiten. De contractant moet voortbouwen op de lopende werkzaamheden van de EU-waarnemingspost voor de bouwsector (EU construction sector observatory – ECSO) en zorgdragen voor de voortzetting, verbetering en uitbreiding ervan. De taken zijn onderverdeeld in 4 werkpakketten: werkpakket 1: bijwerken van de methodologie en de indicatorenlijst, en productie van factsheets per land; werkpakket 2: selectie en productie van factsheets over nieuwe nationale en/of regionale beleidsmaatregelen, en bijwerken van bestaande beleidsmaatregelen binnen de EU-waarnemingspost voor de bouwsector (ECSO); werkpakket 3: voorbereiding van analyseverslagen; werkpakket 4: promotie van de analyseresultaten en verspreidingsactiviteiten. De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader uitgewerkt in punten 1.3 en 1.4 van de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
30/11/2017 00:00
17/01/2018 23:59
Niet van toepassing
22/01/2018 15:00
23/01/2018 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 230-478658 Aankondiging van een opdracht 30/11/2017 00:00