Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Inzamelingsniveaus van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
18/06/2013
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/08/2013
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
ENV.A.2/ETU/2013/0035.
Inzamelingsniveaus van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) –– mogelijke maatregelen die door de Commissie moeten worden geïnitieerd zoals vereist onder artikel 7, leden 4, 5, 6 en 7, van Richtlijn 2012/19/EU...
De Commissie lanceert onderhavige opdracht met betrekking tot de inzamelingsniveaus van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) op grond van artikel 7, leden 4, 5, 6 en 7, van de herschikte Richtlijn betreffende AEEA (Richtlijn 2012/19/EU).De doelstelling van de opdracht is het uitvoeren van een onderzoek dat de basis moet vormen voor de verslagen, gedelegeerde en uitvoeringsbesluiten, effectbeoordeling en mogelijke wetsvoorstellen die van de Commissie worden gevraagd overeenkomstig artikel 7, leden 4, 5, 6 en 7, van de richtlijn.De hoofdtaken van de opdracht zijn:a) ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van de gegenereerde hoeveelheid AEEA volgens gewicht in elke lidstaat en toepassing van deze methodologie op individuele landen;b) ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van het gewicht van de EEA die in elke lidstaat op de nationale markt wordt gebracht;c) analyse van de mogelijkheid om individuele inzamelingsniveaus in te stellen voor een of meerdere categorieën die zijn opgenomen in bijlage III bij de richtlijn, meer bepaald voor uitrusting met temperatuuruitwisseling, fotovoltaïsche panelen, kleine apparatuur, kleine IT- en telecommunicatieapparatuur en lampen die kwik bevatten;d) bijkomende taken:a. beschrijving van de mogelijke moeilijkheden waar de lidstaten mee te kampen kunnen krijgen bij het aannemen van de vereisten vermeld in artikel 7, lid 1;b. analyse van de waarschijnlijke gevolgen van mogelijke veranderingen in de deadlines met betrekking tot de inzamelingsniveaus die zijn vastgesteld in artikel 7, lid 1;c. analyse van de waarschijnlijke gevolgen van een mogelijke herziening van het inzamelingsniveau op basis van de gegenereerde AEEA.Voorstellen voor mogelijke oplossingen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
18/06/2013 00:00
Niet van toepassing
12/08/2013 16:00
27/08/2013 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2013/S 116-196937
Aankondiging van een opdracht
18/06/2013 00:00