Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling, bijstand en advies v...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publicatiedatum op TED:
10/02/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
19/03/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
06A0010-2017-M043
Diensten inzake het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling, bijstand en advies voor de software voor computerondersteunend beheer van het onderhoud/COSWIN voor de gebouwen van het Europees Parlement in de vestigingen in BE, LU en FR.
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, heeft het Europees Parlement besloten onderhavige aanbesteding uit te schrijven om de verlening van diensten inzake het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling, bijstand en advies voor de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud/COSWIN-software te dekken voor de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in de vestigingen in Brussel (BE), Luxemburg (LU) en Straatsburg (FR).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
10/02/2018 00:00
19/03/2018 23:59
27/03/2018 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Perceel A: beheer, onderhoud, bijstand – helpdeskondersteuning, ontwikkeling – ondersteuning bij de ontwikkeling, advies – ondersteuning van het gebruik – opleiding, mobiele tool
Gebied 1 — beheer. De contractant moet de verschillende diensten verlenen die vereist zijn voor het beheer van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud en alle taken uitvoeren om de permanente goede werking van de software te verzekeren. Gebied 2 — onderhoud. De contractant moet de verschillende diensten verlenen die vereist zijn voor het onderhoud van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud van de IT-afdeling en dit zowel vanuit een preventief, curatief als evolutief oogpunt. Gebied 3 — bijstand – helpdeskondersteuning. De contractant moet een helpdesk opzetten, het beheer ervan verzekeren en tevens de verzoeken om interventies die ernaar worden verstuurd behandelen. Gebied 4 — ontwikkeling – ondersteuning bij de ontwikkeling. De contractant moet, op verzoek van het Europees Parlement, diensten inzake advies en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten verlenen die verband houden met de verbetering van de oplossing voor computerondersteund beheer van het onderhoud. Gebied 5 — advies – ondersteuning van het gebruik – opleiding. De contractant moet, op verzoek van het Europees Parlement: — adviesdiensten verlenen met betrekking tot goede praktijken voor het gebruik van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud op het gebied van het beheer van gebouwen, — rechtstreekse steun verlenen aan gebruikers, — opleiding geven aan de gebruikers van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud. Gebied 6 — mobiele tool. De contractant moet, op verzoek van het Europees Parlement, de levering, vervaardiging, het beheer en bijstand verzorgen voor een mobiele COSWIN-oplossing voor de 3 werkplaatsen. Deze moet perfect geïntegreerd zijn in de IT-omgeving en het netwerk van het Europees Parlement.
Perceel 2
Perceel B: raadgeving en advies, bijstand — ontwikkeling — opleiding
Gebied 1 — raadgeving en advies. De contractant moet diensten inzake raadgeving en advies verlenen die gericht zijn op de bouwsector en verband houden met het gebruik van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud. Gebied 2 — bijstand — ontwikkeling — opleiding. De contractant moet de volgende diensten verlenen: — diensten inzake bijstand aan de verantwoordelijken van het Europees Parlement bij het beheer van de opdracht voor de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud, — diensten inzake de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten met betrekking tot de gegevens die voortvloeien uit de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud (ontwikkeling buiten COSWIN) om het beheer ervan te vergemakkelijken, — diensten inzake bijstand en raadgeving bij de eventuele migratie naar andere software-oplossingen voor het computerondersteund beheer van het onderhoud of voor bouwwerkinformatiemodellering, — diensten inzake opleiding voor de gebruikers van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud. De opleidingen kunnen betrekking hebben op het gebruik van spreadsheets om het beheer van de gegevens uit COSWIN te vergemakkelijken en op verslagleggingsmethoden, met tools die verbonden zijn met COSWIN of andere software-oplossingen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 029-062396
Aankondiging van een opdracht
10/02/2018 00:00