Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Taalopleiding voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
29/11/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/01/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/016/17.
Taalopleiding voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
De EUIPO-Academie organiseert cursussen om het leren van de 5 talen van het Bureau aan te moedigen. Het betreft: Spaans, Duits, Engels, Frans en Italiaans. Af en toe kan een cursus worden gegeven in een andere taal, of een andere cursus in verband met het gebruik van talen (tekstcorrectie, vergelijking tussen en herkenning van teksten enz.). Daarnaast kan een beroep worden gedaan op andere diensten met betrekking tot het aanbod van taalopleidingen van het EUIPO (bijv. individuele begeleiding of begeleiding voor kleine groepen, taalworkshops, een gids voor het leren van talen binnen het Bureau, geïndividualiseerde evaluatie- en oriëntatiediensten enz.), evenals voor de evaluatie van taalvaardigheden. De diensten of cursussen die worden aangeboden door de contractant moeten het volgende omvatten: contactonderwijs, gecombineerd onderwijs („blended learning”) en afstandsonderwijs („distance learning”).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
29/11/2017 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
10/01/2018 13:00
16/01/2018 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2017/S 229-476403 Aankondiging van een opdracht 29/11/2017 00:00