Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake mediacontrole en -analyse voor Spanje.
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publicatiedatum op TED:
28/11/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/01/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
COMM/DG/AWD/2017/973.
Diensten inzake mediacontrole en -analyse voor Spanje.
Het Europees Parlement schrijft deze procedure uit gericht op de gunning van een raamovereenkomst voor dagelijkse controle van geschreven (nationale/regionale) pers, de belangrijkste audiovisuele media (radio, tv) en de belangrijkste onlinemedia (internet). Doel van de opdracht is het verstrekken van een tijdig, actueel compendium van dagelijkse informatie, in de vorm van persoverzichten, over de manier waarop in de media verslag wordt gedaan van onderwerpen die relevant zijn voor het Europees Parlement en de Europese Unie. Het directoraat-generaal Communicatie van het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat het over de best mogelijke kennis beschikt over de mediaverslaggeving in de gehele EU over onderwerpen in verband met de Europese Unie, het Europees Parlement en de activiteiten van zijn voorzitter en leden. Media-analyse zal het Europees Parlement uiteindelijk helpen het EU-beleid beter naar EU-burgers en specifieke doelgroepen uit te dragen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
28/11/2017 00:00
18/01/2018 19:30
22/01/2018 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 228-474410
Aankondiging van een opdracht
28/11/2017 00:00