Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beheer van evenementen en bijeenkomsten en promotiediensten.
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
24/11/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/02/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/CORSER/2017/07.
Beheer van evenementen en bijeenkomsten en promotiediensten.
De belangrijkste taak van de contractant is het plannen en ten uitvoer leggen van de logistiek van evenementen op basis van de instructies van de EFSA. Voor complexere evenementen kan de contractant worden gevraagd ook adviesdiensten te verlenen over hoe het best reclame kan worden gemaakt voor een initiatief en/of op te treden als adviseur om optimale formats en technische oplossingen aan te bevelen teneinde bepaalde doelstellingen te behalen. De contractant zal de EFSA bijstaan bij de organisatie van institutionele vergaderingen en evenementen, voornamelijk in Parma (ongeveer 60 %, in het hoofdkantoor van de EFSA of op andere locaties in de stad), en in Brussel en de EU-28 (ongeveer 35 %), maar soms ook in (potentiele) kandidaat-lidstaten en andere landen buiten Europa (ongeveer 5 %). Daarom moet de contractant vooral in Italië en andere EU-/EER-landen, maar ook in de (potentiële) kandidaat-lidstaten en landen die toetreden tot het programma van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), kunnen opereren.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
24/11/2017 00:00
22/02/2018 14:30
26/02/2018 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 024-050081
Rectificatie
03/02/2018 00:00
2018/S 019-038482
Rectificatie
27/01/2018 00:00
2017/S 226-469961
Aankondiging van een opdracht
24/11/2017 00:00