Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Organisatie van computerondersteunde tests in het selectieproces voor EU-persone...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publicatiedatum op TED:
20/12/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/05/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EPSO/PR/2016/049
Organisatie van computerondersteunde tests in het selectieproces voor EU-personeel.
De inschrijvingsprocedure zal tot twee raamovereenkomsten leiden (1 per perceel) ter ondersteuning van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) in het selectieproces van personeel namens EU-instituties door: — het leveren van computerondersteunende tests - meerkeuze en open vragen, en — het leveren van internetgebaseerde tests - zonder surveillance, met lokale surveillance en met externe surveillance. Het gebruik van een computerondersteunende testmethode van EPSO in het leveren van examens is aanzienlijk ontwikkeld de afgelopen jaren, niet alleen wat betreft de testinhoud/testsoorten, maar ook wat betreft het leveringsproces van de examens, met een grotere geografische dekking van de populatie van de gegadigden (wereldwijd) en het online testen (internetgebaseerde tests). Meer informatie vindt u in de relevante secties onder elk perceel.
Diensten
Niet openbaar
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
20/12/2017 00:00
23/05/2018 23:59
08/02/2018 23:59
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 De organisatie van computerondersteunende tests (meerkeuze en open vragen) Perceel 1 dekt de organisatie en levering van ‚klassieke‘ computerondersteunende tests via een globaal netwerk van testcentra. Deze bestaan normaal gesproken uit een serie tests met meerkeuze- en open vragen van verschillende lengtes die moeten worden ingediend in het netwerk van de testcentra dat door de contractant is geleverd. Dit perceel dekt ook de levering van E-trays. De testinhoud wordt geleverd door EPSO. Zie het internetadres vermeld in I.3 voor meer informatie.
Perceel 2 Internetgebaseerde tests (IBT). Perceel 2 dekt de organisatie van IBT via een online testplatform voor gegadigden. Internetgebaseerde tests worden door EPSO voor verschillende doeleinden gebruikt: — als hulpmiddel voor zelfselectie/zelfevaluatie voor mogelijke gegadigden (niet-gesurveilleerd), — als platform om lokaal gesurveilleerde IBT-examens te leveren in de kantoren van EU-instellingen, — als platform voor het leveren van extern-gesurveilleerde test. De testinhoud wordt geleverd door EPSO.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 023-047507 Rectificatie 02/02/2018 00:00
2018/S 019-038507 Rectificatie 27/01/2018 00:00
2017/S 244-508657 Aankondiging van een opdracht 20/12/2017 00:00