Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Modellen voor innovatie bij het beheer door micro-ondernemingen van Europese par...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Publicatiedatum op TED:
09/12/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/01/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EAC/50/2017
Modellen voor innovatie bij het beheer door micro-ondernemingen van Europese particuliere huizen op de erfgoedlijst.
De doelstelling van de actie is het versterken van de capaciteit van particuliere eigenaren van huizen op de erfgoedlijst en hen te voorzien van innovatieve bedrijfsmodellen. De voorbereidende actie moet de bestaande bedrijfsmodellen die worden gebruikt voor particuliere huizen op de erfgoedlijst in de EU in kaart brengen en vergelijken, alsook beste praktijken en potentiële innovaties identificeren en uitwisselen. Daarnaast moet in het kader van deze actie de economische waarde van particuliere huizen op de erfgoedlijst in de EU worden gekwantificeerd en gekwalificeerd en het potentieel ervan om bij te dragen aan verschillende EU-beleidslijnen worden vastgesteld, met inbegrip van innovatie, sociale inclusie, onderwijs, jongerenwerk en interculturele dialoog. De synergieën met de huidige EU-acties met betrekking tot cultureel erfgoed (Europese erfgoeddagen, EU-prijs voor cultureel erfgoed, Europees erfgoedlabel) moeten een meerwaarde opleveren. Ten slotte moet de actie bijdragen aan de doelstellingen van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed door verspreiding en bewustmaking van de Europese waarde van erfgoed.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie 4.4. Selectiecriteria aanbestedingsstukken in oproep tot inschrijving nr. EAC/50/2017.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
09/12/2017 00:00
31/01/2018 12:00
01/02/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 237-491729
Aankondiging van een opdracht
09/12/2017 00:00