Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening va...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Publicatiedatum op TED:
13/12/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/02/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
TRADE/2017/A5/01
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening van evaluatiediensten aan de Europese Commissie op het gebied van handel
De doelstelling van de raamovereenkomst is het opstellen van een kader voor het uitvoeren van duurzaamheidseffectbeoordelingen en achtergrondonderzoeken die kunnen worden opgenomen in een effectbeoordeling van een ex-post- of tussentijdse evaluatie van handels- of investeringsovereenkomsten. Naast de onderhandelingen voor bestaande, bilaterale, plurilaterale of multilaterale handels- of investeringsovereenkomsten moet de raamovereenkomst ook ondersteunende onderzoeken verstrekken voor effectbeoordelingen of ex-post- of tussentijdse evaluaties van de unilaterale preferentiële handelsovereenkomsten van de EU. Verwijzingen naar analyses of beoordelingen van „handels- of investeringsovereenkomsten” moeten tevens worden begrepen als analyses of beoordelingen van deze unilaterale preferentiële handelsovereenkomsten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
13/12/2017 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
09/02/2018 15:00
14/02/2018 09:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 031-066854 Rectificatie 14/02/2018 00:00
2017/S 239-495287 Aankondiging van een opdracht 13/12/2017 00:00