Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoeken naar de TEN-T-kernnetwerkcorridors en ondersteuning van de Europese ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publicatiedatum op TED:
30/12/2017
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/02/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
MOVE/B1/2018-216
Onderzoeken naar de TEN-T-kernnetwerkcorridors en ondersteuning van de Europese coördinatoren
Deze oproep tot inschrijving beoogt de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van de 9 corridors en het bieden van technische ondersteuning aan de Europese coördinatoren.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
Voorwaarden voor deelname
de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
Hoofdacties
30/12/2017 00:00
14/02/2018 16:00
19/02/2018 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Perceel 1: Corridor tussen het Baltische en Adriatische gebied
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de corridor tussen het Baltische en Adriatische gebied.
Perceel 2
Perceel 2: Corridor tussen het Noordzee- en Baltische gebied
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de corridor tussen het Noordzee- en Baltische gebied.
Perceel 3
Perceel 3: Mediterrane corridor
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de mediterrane corridor.
Perceel 4
Perceel 4: Corridor tussen de Oriënt en het Oostelijke Middellandse Zeegebied
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de corridor tussen de Oriënt en het Oostelijke Middellandse Zeegebied.
Perceel 5
Perceel 5: Corridor tussen Scandinavië en het Middellandse Zeegebied
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de corridor tussen Scandinavië en het Middellandse Zeegebied.
Perceel 6
Perceel 6: Corridor tussen het Rijn- en Alpengebied
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de corridor tussen het Rijn- en Alpengebied.
Perceel 7
Perceel 7: Atlantische corridor
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de Atlantische corridor.
Perceel 8
Perceel 8: Corridor tussen het Noordzeegebied en het Middellandse Zeegebied
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de corridor tussen het Noordzeegebied en het Middellandse Zeegebied.
Perceel 9
Perceel 9: Corridor tussen het Rijn- en Donaugebied
Deze oproep tot inschrijving wordt uitgeschreven voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het kernnetwerk en van de 9 kernnetwerkcorridors en voor het verkrijgen van de nodige technische ondersteuning voor het beoordelen van de vooruitgang van de tenuitvoerlegging van de corridor, alsook voor de uitwerking van de corridorwerkplannen. Daarnaast moeten de contractanten de door de coördinatoren gevraagde ondersteunende diensten verlenen voor de governancestructuur van de corridors, bestaande uit de corridorforums en hun werkgroepen. Diensten die moeten worden verleend voor dit perceel hebben betrekking op de corridor tussen het Rijn- en Donaugebied.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2017/S 250-526306
Aankondiging van een opdracht
30/12/2017 00:00