Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Kinderopvang
Aanbestedende dienst:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Publicatiedatum op TED:
22/03/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/04/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EIOPA-OP-013-2018
Kinderopvang
De doelstelling van de beoogde raamovereenkomst is Eiopa („European Insurance and Occupational Pensions Authority”, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) in staat te stellen om door te gaan met het ter beschikking stellen aan personeel van plaatsen in kinderopvangvoorzieningen voor de dagopvang van kinderen vanaf 3 maanden tot het moment waarop het kind de overstap maakt naar een kleuterschool van de Europese School Frankfurt of het Duitse openbare schoolsysteem, al naargelang welk laatst gebeurt.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
22/03/2018 00:00
26/04/2018 18:00
27/04/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 057-125184
Aankondiging van een opdracht
22/03/2018 00:00