Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlenen van verhuisdiensten, en beheer van voorraad en magazijn voor het hoofdk...
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
27/01/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/03/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/017/17
Verlenen van verhuisdiensten, en beheer van voorraad en magazijn voor het hoofdkantoor van het Bureau
De diensten beschreven in de technische specificaties (zie Bijlage II) worden als volgt onderverdeeld in 2 percelen: Perceel 1: — verlenen van inventarisatiediensten, — verlenen van diensten voor het beheer van het magazijn. Perceel 2: — verlenen van verhuisdiensten. Doel van onderhavige uitnodiging tot inschrijving is het ondertekenen van een meervoudige raamovereenkomst volgens het cascadesysteem met maximaal 2 contractant, voor een looptijd van 3 jaar, die jaarlijks stilzwijgend kan worden verlengd tot een maximale looptijd van 4 jaar.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
27/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
07/03/2018 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Magazijnvoorraad- en beheerdiensten
Perceel 1: magazijnvoorraad- en beheerdiensten. De diensten in het kader van deze aanbesteding behelzen het integrale beheer van de opslagruimten, gaande van ontvangst of aflevering van materiaal/goederen tot de uitvoering van alle effectieve processen die nodig zijn voor een optimaal en efficiënt beheer. Alle activiteiten van de contractant gebeuren tevens onder het beheer en toezicht van de afdeling inventarisatie. In het kader van zijn financiële verplichtingen met betrekking tot het beheer van zijn vaste activa moet het Bureau op regelmatige basis een inventaris uitvoeren van zijn IT-uitrusting en meubilair (hierna respectievelijk IT en FM). Tijdens de looptijd van de raamovereenkomst waarop onderhavige aanbesteding betrekking heeft, worden 2 algemene inventarissen georganiseerd, met name IT en FM, evenals 2 gedeeltelijke inventarissen, met name eenmaal enkel IT en eenmaal enkel FM. Er vindt nooit meer dan 1 inventaris per jaar plaats.
Perceel 2
Verlenen van verhuisdiensten
Perceel 2: verlenen van verhuisdiensten. Het Bureau moet beschikken over verhuispersoneel (waaronder voertuigen, machines en materiaal) voor de ontwikkeling van hun dagdagelijkse activiteiten, die, in het algemeen, bestaan uit kleine interne verhuizingen van het personeel (in hetzelfde gebouw, of tussen verschillende gebouwen), reorganisatie van magazijnen, reorganisatie van vergaderzalen en divers vrachtwagenvervoer tussen verschillende gebouwen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 019-038475
Aankondiging van een opdracht
27/01/2018 00:00