Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Transport van splijtstof van het JRC in Karlsruhe (Duitsland) naar de Verenigde ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publicatiedatum op TED:
27/01/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
Niet van toepassing
Status:
Openbaar
Informatie
JRC/KRU/2018/G.I.5/0006/RC
Transport van splijtstof van het JRC in Karlsruhe (Duitsland) naar de Verenigde Staten van Amerika
Het JRC-Karlsruhe is voornemens een dienstenovereenkomst te sluiten voor de organisatie en uitvoering van een transport van radioactief materiaal. De dienst behelst het transport van het materiaal van de oorspronkelijke locatie in Karlsruhe (Duitsland) naar de VS, met inbegrip van de terbeschikkingstelling van verpakkingen, de organisatie, administratieve procedures en aanverwante vereiste diensten, in overeenstemming met de geldende wetten en regels van de betrokken landen (oorsprong, overdracht en bestemming).
Diensten
Niet openbaar
Openbaar
Aangevinkt
Prijs
Hoofdacties
27/01/2018 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
28/02/2018 23:59
Niet van toepassing
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 019-038503 Aankondiging van een opdracht 27/01/2018 00:00