Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Gespecialiseerd advies inzake personele middelen voor de Europese Investeringsba...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
20/02/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/03/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
GG-1459
Gespecialiseerd advies inzake personele middelen voor de Europese Investeringsbank
De EIB wil raamovereenkomsten gunnen voor de verlening van gespecialiseerde adviesdiensten inzake personele middelen (human resources, HR) betreffende de volgende 4 percelen: Perceel 1 — HR-adviesdiensten (meervoudige raamovereenkomsten in parallel (tussen 3 en 5)). Perceel 2 — verlening van project-, veranderings- en procesbeheerdiensten inzake personele middelen (meervoudige raamovereenkomsten in parallel (tussen 3 en 5 marktdeelnemers)). Perceel 3 — verlening van diensten inzake personeelsenquêtes en betrokkenheidsenquêtes (enkelvoudige raamovereenkomst). Perceel 4 — verlening van diensten inzake taakinvulling en evaluatie (enkelvoudige raamovereenkomst).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
20/02/2018 00:00
22/03/2018 23:59
26/03/2018 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Adviesdiensten inzake personele middelen. De toekomstige dienstverleners moeten gespecialiseerde adviesdiensten inzake personele middelen verlenen die verband houden met de volgende domeinen: — HR-strategie (met inbegrip van tenuitvoerlegging en streefbedrijfsmodel); — Talentbeheer en opvolgingsplanning; — Interne mobiliteit; — Strategische personeelsplanning; — Prestatiebeheer en -ontwikkeling (bijv. individueel ontwikkelingsplan); — Diversiteit en inclusie; — Branding en waardepropositie van de werkgever; — Inwerken; — Organisatiecultuur en werknemersbetrokkenheid; — HR-analyse en verslaglegging; — HR-technologietrends. Om de HR-dienstverlening optimaal te ondersteunen is het personeelsdirectoraat op zoek naar dienstverleners die in staat zijn visievormingsoefeningen uit te voeren voor alle hierboven vermelde domeinen — met ondersteuning voor de belangrijke leidinggevenden binnen het Directoraat. Bovendien moeten de dienstverleners ook in staat zijn capaciteiten te verstrekken voor het uitvoeren van marktanalyses op alle hiervoor vermelde domeinen - d.w.z. benchmarking met andere internationale financiële instellingen/banken evenals optimale huidige praktijken en aanbevelingen voor de hiervoor vermelde HR-domeinen.
Perceel 2 Verlening van project-, veranderings- en procesbeheerdiensten die verband houden met personele middelen. De toekomstige dienstverleners moeten project-, veranderings- en procesbeheerdiensten inzake personele middelen verlenen die verband houden met de volgende domeinen: — Domein 1 — Projectbeheer: de uitvoering van HR-projecten binnen het personeel ondersteunen door de methodologische benadering en de uitvoering van de projectresultaten te definiëren — met inachtneming van de effecten van de IT-systemen voor personele middelen. Dit omvat ook de controle en evaluatie van HR-projecten via de definiëring van prestatie-indicatoren. — Domein 2 — Veranderingsbeheer: de uitvoering van veranderingsbeheeractiviteiten ondersteunen voor alle HR-projecten — van de identificatie van de belangrijkste veranderingen die door het project werden ingevoerd tot de definiëring en vormgeving van deze veranderingsactiviteiten (d.w.z. opleidingsmateriaal, opleidingsanimatie, definiëring van het communicatieplan, productie van communicatiemateriaal, enz.). — Domein 3 — Beheer van bedrijfsprocessen: de formele vastlegging van personeelsprocessen en -procedures ondersteunen in overeenstemming met beste praktijken inzake beheer van bedrijfsprocessen.
Perceel 3 Verlening van diensten inzake personeelsenquêtes en betrokkenheidsenquêtes. De toekomstige dienstverlener moet de volgende diensten verlenen: — enquête naar de betrokkenheid van het personeel en inbegrepen diensten; — andere enquêtegerelateerde diensten en bliksemenquêtes; — verschillende adviesdiensten ter ondersteuning van de enquêtes.
Perceel 4 Verlening van diensten inzake taakinvulling en evaluatie. De toekomstige dienstverlener moet de volgende diensten verlenen: — enquête naar de betrokkenheid van het personeel en inbegrepen diensten; — andere enquêtegerelateerde diensten en bliksemenquêtes; — verschillende adviesdiensten ter ondersteuning van de enquêtes.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 035-075340 Aankondiging van een opdracht 20/02/2018 00:00