Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Laboratoriumanalyses van monsters van de bovengrond verzameld in het kader van „...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publicatiedatum op TED:
31/05/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
JRC/IPR/2018/D.3/0004/OC
Laboratoriumanalyses van monsters van de bovengrond verzameld in het kader van „Lucas 2018”
Het onderzoek over landgebruik en bodembedekking (Lucas - Land Use and Cover Area Frame Survey) omvat een module voor de controle van de bovengrond. Er worden ongeveer 26 000 monsters van de bovengrond verzameld in natuurlijke en semi-natuurlijke omgevingen (i.e. landbouwgrond, bosgrond en grasland) in Europa. Deze monsters moeten aan de hand van standaardmethoden geanalyseerd worden met betrekking tot fysische en chemische parameters, en DNA. Deze aanbesteding betreft de verlening van laboratoriumdiensten voor de analyse van fysische en chemische bodemparameters, zware metalen, pesticiden en antibiotica, en DNA in de monsters van de bovengrond die worden verzameld in het kader van het Lucas-onderzoek voor 2018.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
31/05/2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
02/07/2018
06/07/2018 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Analyses van bodemparameters en zware metalen Het doel van de dienstenovereenkomst voor perceel 1 is de analyse van de primaire fysische en chemische bodemparameters en zware metalen in monsters van de bovengrond zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken. De monsters van de bovengrond worden verzameld in minerale en organische bodems in natuurlijke en semi-natuurlijke omgevingen (i.e. landbouwgrond, bosgrond en grasland).
Perceel 2 Analyse van DNA in de bodem Het doel van de dienstenovereenkomst voor perceel 2 is de uitvoering van een DNA-analyse op 1 050 monsters van de bovengrond die worden verzameld in het kader van het Lucas-bodemonderzoek voor 2018 om de biodiversiteit van de bodem en antibioticaresistente genen te beoordelen. De monsters van de bovengrond werden verzameld in natuurlijke en semi-natuurlijke omgevingen (i.e. landbouwgrond, bosgrond en grasland).
Perceel 3 Analyse van gewasbeschermingsproducten + antibiotica Het doel van de dienstenovereenkomst voor perceel 3 is de analyse van gewasbeschermingsproducten en antibiotica zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken. De monsters van de bovengrond worden verzameld in minerale en organische bodems van landbouwgrond en grasland.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 105-238736 Rectificatie 05/06/2018
2018/S 102-232130 Aankondiging van een opdracht 31/05/2018