Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische ondersteuning voor de verbetering en automatisering van de gegevensve...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
27/01/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/03/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
OC/EFSA/ALPHA/2018/01
Technische ondersteuning voor de verbetering en automatisering van de gegevensverzameling en verslaglegging met betrekking tot uitbraken van dierziekten en het toezicht erop (Sigma)
Het doel van deze aanbestedingsprocedure is de verlening van technische ondersteuning aan de EFSA en de lidstaten voor ad-hocgegevensverzamelingen met betrekking tot uitbraken van en het toezicht op dierziekten (Afrikaanse varkenspest, aviaire influenza en nodulaire dermatose) en inheemse populaties (varkens, pluimvee en rundvee) in het kader van lopende opdrachten. De lijst van dierziekten en -populaties kan het voorwerp uitmaken van wijzigingen tijdens de looptijd van de raamovereenkomst, afhankelijk van de opdrachten die de EFSA ontvangt.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
27/01/2018 00:00
02/03/2018 14:30
05/03/2018 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 019-038474 Aankondiging van een opdracht 27/01/2018 00:00