Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Adviesdiensten voor de sectoren inzake milieuzaken, klimaatzaken en sociale aang...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
07/02/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
PC-1458
Adviesdiensten voor de sectoren inzake milieuzaken, klimaatzaken en sociale aangelegenheden.
De EIB schrijft een oproep tot inschrijving (niet-openbare procedure) uit met het oog op het sluiten van raamovereenkomsten met dienstverleners in de sectoren inzake milieuzaken, klimaatzaken en sociale aangelegenheden in alle landen waar de Bank actief is, voor de verlening van bijstand aan de projecten van de Bank (met name acties inzake zorgvuldigheid op milieu- en sociaal gebied, met inbegrip van acties inzake gender en mensenrechten en klimaatgerelateerde acties).
Diensten
Niet openbaar
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
07/02/2018 00:00
23/07/2018 23:59
26/03/2018 23:59
Niet van toepassing
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Milieuzaken en sociale aangelegenheden Perceel 1 - milieuzaken en sociale aangelegenheden: 1) algemene milieuzaken; 2) diensten met betrekking tot biodiversiteit en ecosystemen; 3) algemene sociale aangelegenheden, met inbegrip van gedwongen hervestiging, rechten en belangen van kwetsbare bevolkingsgroepen, arbeidsnormen, gezondheid op het werk en in de gemeenschap, veiligheid en beveiliging; 4) mensenrechten; 5) gender; 6) conflictgevoeligheid; 7) participatie van de belanghebbenden.
Perceel 2 Klimaatactie Perceel 2 - klimaatactie: 1) klimaatfinanciering met een grote impact; 2) screening van klimaatrisico‘s en financiering van de aanpassing; 3) integratie van klimaatdoelstellingen; 4) beoordeling van het klimaatrisico.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 054-118665 Rectificatie 17/03/2018 00:00
2018/S 026-055833 Aankondiging van een opdracht 07/02/2018 00:00