Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlening van ondersteuning aan de dienst Beheer van noodsituaties op basis van ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Publicatiedatum op TED:
07/03/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/05/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
ECHO/A1/SER/2018/02
Verlening van ondersteuning aan de dienst Beheer van noodsituaties op basis van tijd en middelen in het kader van operaties inzake civiele bescherming, humanitaire hulp en andere operaties van de Europese Unie
De algemene doelstelling van onderhavige raamovereenkomst is de verlening van ondersteuning aan de dienst Beheer van noodsituaties op basis van tijd en middelen voor het ECHO. Binnen deze context moet de contractant instaan voor: — ondersteunend personeel dat geïntegreerd wordt in het Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties (ERCC) dat 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel is, — ondersteunend personeel voor de analytische sector inzake paraatheid in noodsituaties, — ondersteunend personeel voor de sector inzake opleiding en oefeningen op het gebied van paraatheid in noodsituaties. Op basis van de te verlenen ondersteuning en de uit te voeren taken wordt het aantal personeelsleden waarop beroep kan worden gedaan voor de dienstverlening van de contractant geraamd op maximaal 25 personen. De plaats van uitvoering is Brussel. De contractant, en indien van toepassing, de onderaannemers moeten voldoen aan de geldende Belgische arbeidswetten en –regelingen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
07/03/2018 00:00
08/05/2018 23:59
15/05/2018 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 046-100082
Aankondiging van een opdracht
07/03/2018 00:00