Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Monitoren van digitale transformatie en sleuteltechnologieën
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
23/03/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/05/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2017/043
Monitoren van digitale transformatie en sleuteltechnologieën
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure voor het sluiten van 1 dienstenovereenkomst in het kader van de Europese strategieën voor sleuteltechnologieën. De algemene doelstelling van deze dienstenovereenkomst is het verder ontwikkelen van en het creëren van synergieën tussen de Waarnemingspost voor sleuteltechnologieën, inventarisatie en het in kaart brengen van technologiecentra voor sleuteltechnologieën en de monitor inzake digitale transformatie (DTM), met als doel het analyseren en monitoren op systematische wijze van opkomende digitale trends en trends inzake sleuteltechnologieën, via de verzameling, publicatie en verspreiding van relevante informatie en gegevens. De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken in sectie 1.4.1.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
23/03/2018 00:00
29/04/2018 23:59
Niet van toepassing
04/05/2018 15:00
07/05/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 070-154231 Rectificatie 11/04/2018 00:00
2018/S 058-127235 Aankondiging van een opdracht 23/03/2018 00:00