Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ontwikkeling van een EU-kader voor de beoordeling van de algemene effecten van p...
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicatiedatum op TED:
16/03/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/05/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2017/040
Ontwikkeling van een EU-kader voor de beoordeling van de algemene effecten van preventie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk op de prestaties van bouwondernemingen.
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure voor het sluiten van een dienstenovereenkomst voor een onderzoek dat gericht is op de tenuitvoerlegging van normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk in de bouwsector. De algemene doelstelling is realiseren dat de sector werkt in veilige en gezonde omstandigheden die vergelijkbaar zijn met andere economische sectoren. De tenuitvoerlegging van maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk biedt voordelen voor werknemers, ondernemingen en de samenleving. Dit onderzoek moet de micro-economische voordelen van de tenuitvoerlegging bekijken, d.w.z. de voordelen voor de economische prestaties van ondernemingen. Een specifieke doelstelling is de presentatie van een duidelijk beeld van de bestaande initiatieven voor preventie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk in lidstaten van de EU die gericht zijn op de algemene effecten van preventie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk op de prestaties van bouwondernemingen. De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken in sectie 1.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
16/03/2018 00:00
02/05/2018 11:00
03/05/2018 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 053-116451
Aankondiging van een opdracht
16/03/2018 00:00