Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische bijstand voor de beoordeling van de voortgang bij de tenuitvoerleggin...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicatiedatum op TED:
05/06/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
21/08/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
ENER/C3/2018/447/02
Technische bijstand voor de beoordeling van de voortgang bij de tenuitvoerlegging van artikel 7 van de energie-efficiëntierichtlijn en de voorbereiding op de tenuitvoerlegging van de richtlijn met het oog op de nieuwe...
Het verlenen van technischebijstandsdiensten aan de Commissie bij de beoordeling van de tenuitvoerlegging van artikel 7 van de energie-efficiëntierichtlijn en bijbehorende bijlage V voor de huidige uitvoerverplichting (2014-2020), met name de bewaking van de voortgang in het behalen van de nationale energiebesparingsvereisten volgens artikel 7, die uiterlijk in 2020 in alle lidstaten van kracht zijn, inclusief een specifieke beoordeling van de doeltreffendheid van het Europees Aardobservatiesysteem, het standaardbeleidsinstrument van artikel 7 van de energie-efficiëntierichtlijn. Onder de opdracht valt ook het verlenen van technischebijstandsdiensten aan de Commissie in het kader van de voorbereiding op de tenuitvoerlegging van de richtlijn met het oog op de nieuwe uitvoerverplichting (2021-2030) door ondersteuning te bieden bij het actualiseren van artikel 7 betreffende de energie-efficiëntierichtlijn ter reflectie van de herziene bepalingen van artikel 7 en bijbehorende bijlage V, die in het voorstel van de Commissie voor de herziene energie-efficiëntierichtlijn werden ingediend, alsook de regelgeving inzake bestuur.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
05/06/2018 00:00
21/08/2018 23:59
23/08/2018 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 105-238730
Aankondiging van een opdracht
05/06/2018 00:00