Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor de verlening van ondersteuning voor gebruikersgereedheid v...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
16/01/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/04/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
696/PP/2018/FC
Raamovereenkomst voor de verlening van ondersteuning voor gebruikersgereedheid van de openbare gereglementeerde dienst (SPUR)
De huidige oproep tot inschrijving heeft betrekking op de verlening van ondersteuning voor gebruikersgereedheid van de openbare gereglementeerde dienst (SPUR). De hieruit voortkomende raamovereenkomst voor diensten zal een periode bestrijken van maximaal 48 maanden en voornamelijk gericht zijn op bewustmakingsactiviteiten. Het omvat ook de uitwerking van specifieke documenten met betrekking tot het gebruikerssegment van de openbare gereglementeerde dienst, evenals de ondersteuning van de Commissie bij verschillende werkgroepen en de ontwikkeling van laboratoria voor het gebruikerssegment van de openbare gereglementeerde dienst in de kantoren van de Europese Commissie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Er moet worden opgemerkt dat in overeenstemming met Besluit nr. 1104/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2011, betreffende de regels voor toegang tot de openbare gereglementeerde dienst die wordt verleend door het wereldwijd satellietnavigatiesysteem van het door het Galileo-programma ingestelde systeem, de inschrijvingen gevestigd moeten zijn in een participerend land van de openbare gereglementeerde dienst, zoals beschreven in in artikel 2, onder a), van het bovengenoemde Besluit. Dit is ook van toepassing op onderaannemers.Om de referentiedocumenten in punt 1.4.2 van de aanbestedingsstukken (beschreven als eigendomsinformatie) te kunnen opvragen, moet de inschrijver tevens het aanvraagformulier bijvoegen dat wordt verstrekt in bijlage 6.10 van de aanbestedingsstukken, samen met een geheimhoudingsovereenkomst (zie bijlage 6.11) en de machtiging van de Raad voor de veiligheidsaccreditatie om de informatie van de openbare gereglementeerde dienst te kunnen verwerken voor deze specifieke uitnodiging tot inschrijving.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
16/01/2019 00:00
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 011-020554
Aankondiging van een opdracht
16/01/2019 00:00