Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Evaluerend onderzoek van de tenuitvoerlegging van het actieprogramma van Peking ...
Aanbestedende dienst:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Publicatiedatum op TED:
07/04/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
28/05/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EIGE/2018/OPER/04
Evaluerend onderzoek van de tenuitvoerlegging van het actieprogramma van Peking in de EU - Peking +25.
Algemene doelstelling: ondersteuning van het toezicht op internationale verbintenissen van de EU en de lidstaten door levering van het nodige bewijs inzake de belangrijkste resultaten en terugvallen in gendergelijkheid bij de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van het BPfA (Beijing Platform for Action, Actieplatform van Peking) in het kader van de beleidsprioriteiten en -doelstellingen van de EU sinds Peking +20 en het verstrekken van aanbevelingen voor verdere activiteiten. Specifieke doelstellingen: overzien van de ontwikkelingen van institutionele mechanismen inzake gendergelijkheid en gendermainstreaming op EU-niveau; de vooruitgang sinds 2013 op het gebied van gendergelijkheid in de EU beoordelen op 12 kritieke aandachtsgebieden van het BPfA, gebaseerd op bestaande indicatoren van Peking en gegevens en informatie van de gehele EU; de belangrijkste uitdagingen identificeren die op elk gebied blijven bestaan; goede voorbeelden verstrekken van nationale maatregelen en beleidsmaatregelen ter bevordering van gendergelijkheid; en aanbevelingen voorstellen voor maatregelen die nodig zijn ter bevordering van gendergelijkheid.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
07/04/2018 00:00
28/05/2018 12:00
07/06/2018 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 068-150082
Aankondiging van een opdracht
07/04/2018 00:00