Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Vertaling van kennisgevingen en andere teksten die vallen onder Kaderrichtlijn 2...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
30/05/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
SMART 2018/1014
Vertaling van kennisgevingen en andere teksten die vallen onder Kaderrichtlijn 2002/21/EG (zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG) en onder de relevante artikels van het toekomstige Europese Wetboek voor elektronische communicatie.
De doelstelling van de te gunnen raamovereenkomst is het verwerven van vertaaldiensten die verband houden met de toepassing van het EU-regelgevingskader inzake netwerken en diensten voor elektronische communicatie. De taken die vallen over de voorgestelde raamovereenkomst voor diensten omvatten de vertaling van andere officiële EU-talen naar Brits Engels: i) kennisgevingen van ontwerpregelgevingsmaatregelen die door nationale regelgevende instanties bij de Commissie worden ingediend in het kader van artikel 7 van de Kaderrichtlijn; en ii) alle andere relevante teksten en briefwisseling tussen de Commissie en de nationale regelgevende autoriteiten over de kennisgevingen en toepasselijke procedures.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
30/05/2018 00:00
02/07/2018 14:00
04/07/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 101-230006
Aankondiging van een opdracht
30/05/2018 00:00