Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Het bevorderen van samenwerking door Europese Ondernemende Regio's (EOR) in kaar...
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
28/04/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/06/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2017/041
Het bevorderen van samenwerking door Europese Ondernemende Regio's (EOR) in kaart te brengen, te analyseren en onderling te verbinden.
Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten die gericht is op het bevorderen van samenwerking door middel van het onderling verbinden van geselecteerde ondernemingsgerichte ecosystemen binnen de Europese unie, zodat de mogelijkheid wordt gecreëerd om meer op innovatie gerichte startups en mkb's te doen groeien in Europa en wereldwijd. Hiertoe zal de huidige actie de expertise benutten van regio's met een EOR-label, waarbij praktijken worden geïdentificeerd die kunnen worden overgedragen op andere regio's en daarop kunnen voortbouwen, zodat hiaten in verschillende regio's worden opgevuld en tevens synergie en complementariteit kan worden gevonden door een nauwere samenwerking op gebieden die als cruciaal zijn geïdentificeerd. Dit zal gebeuren door het in kaart brengen, analyseren en onderling verbinden van regio's met een EOR-label; inschrijvers zullen strategische thematische gebieden identificeren en bijgevolg concrete actieplannen ontwikkelen en uitvoeren ter bevordering van samenwerking en versterking van synergieën.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
28/04/2018 00:00
01/06/2018 16:00
Niet van toepassing
07/06/2018 16:00
08/06/2018 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2018/S 083-185940 Aankondiging van een opdracht 28/04/2018 00:00