Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar de economische efficiëntie en de juridische doeltreffendheid van ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Publicatiedatum op TED:
03/08/2013
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
24/09/2013
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
MARKT/2013/072/C.
Onderzoek naar de economische efficiëntie en de juridische doeltreffendheid van de herzienings- en beroepsprocedures voor overheidsopdrachten in de EU.
Dit onderzoek naar de impact en doeltreffendheid van de herzienings- en beroepsprocedurerichtlijnen voor overheidsopdrachten moet analyseren hoe de bepalingen van de herzienings- en beroepsprocedurerichtlijnen in de praktijk door de rechtbanken en beroepsinstanties in de lidstaten zijn toegepast.Het onderzoek moet leiden tot de feitelijke basis voor een herziening van de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen zoals vereist uit hoofde van artikel 4, onder a), van Richtlijn 89/665/EEG en artikel 12, onder a), van Richtlijn 92/13/EEG (zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG) en tot een bredere beoordeling van de impact van de richtlijnen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
03/08/2013 00:00
Niet van toepassing
24/09/2013 23:59
04/10/2013 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2013/S 150-260085
Aankondiging van een opdracht
03/08/2013 00:00