Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
09/05/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/H2020/2018/008
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een open procedure voor het sluiten van 1 dienstenovereenkomst in het kader van de ondersteuning van mkb's op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten, die zich richt op het selecteren van een dienstverlener voor de tenuitvoerlegging van de helpdesk inzake intellectuele-eigendomsrechten van de EU. De werkzaamheden zijn verdeeld over 5 werkpakketten. De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1.4.5.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
09/05/2018 00:00
16/07/2018 15:00
16/07/2018 16:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 126-287063
Rectificatie
04/07/2018 00:00
2018/S 089-199098
Aankondiging van een opdracht
09/05/2018 00:00