Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden: ondersteun...
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicatiedatum op TED:
23/05/2018
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/07/2018
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2017/042
Blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden: ondersteunende maatregelen voor de bouwsector.
Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure voor het sluiten van een dienstenovereenkomst voor de ontwikkeling van geselecteerde Europese vakmodules over gezondheid en veiligheid op het werk in de bouwsector op basis van de geïdentificeerde vereiste vaardigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk voor specifieke beroepsprofielen in de bouw, in het bijzonder met betrekking tot het werken met nieuwe bouw- en isolatiematerialen, technologieën en individuele processen (met inbegrip van relevante uitrusting). De belangrijkste doelstelling van deze actie is bijdragen tot de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een langetermijnstrategie voor vaardigheden voor de bouwsector, het verzamelen van bewijsmateriaal met betrekking tot de situatie op het gebied van vaardigheden en het aanpakken van vaardigheidstekorten, -hiaten en wanverhoudingen. De nadruk ligt op de huidige en toekomstige behoeften, bijscholing en de ontwikkeling van nieuwe leerplannen, alsook op het beoordelen van de noodzaak van de herziening van beroepsprofielen. De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken in sectie 1.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://ec.europa.eu/easme/en
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
23/05/2018 00:00
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2018/S 096-217867
Aankondiging van een opdracht
23/05/2018 00:00